Biuro Projektowe AGROPROJEKTY.pl - projekty typowe i indywidualne
04-136 Warszawa, ul. Mlądzka 10; biuro@agroprojekty.pl
tel.: +48 22 299 65 16, kom.: +48 665 881 100, fax: +48 22 300 14 99

Szukaj w serwisie

Oferujemy projekty budynków gospodarczych, przemysłowych i inwentarskich wśród których znajdą Państwo mn. projekty stajni, wiat, hali, jak i również chlewnie, chłodnie, obory i inne. Przygotowujemy także projekty indywidualne na specjalne zamówienie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

ikona

O projektach

Wymogi formalno-prawne

Przed zakupem projektu należy uzyskać informację o jego przydatności do realizacji na wskazanej działce od właściwego organu administracji państwowej i od właściwego terenowo Inspektora Sanitarnego. Uzyskanie pozwolenia na budowę należy poprzedzić otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

W celu otrzymania decyzji pozwalającej na budowę należy sporządzić i przedłożyć właściwemu organowi administracji państwowej:
- zaadaptowany projekt gotowy - w zakresie przystosowania do miejscowych warunków lokalizacyjnych wraz z ewentualnie wprowadzonymi zmianami, których zakres wymieniono w projekcie lub na dołaczonej do projektu zgodzie na zmiany
- plan zagospodarowania działki
- dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- decyzję Władzy Budowlanej podającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu, oraz jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami w dniu złożenia projektu do zatwierdzenia (otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę) odpowiedzialność ponosi autor adaptacji.

Obowiązki wynikające z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego powinien przejąć autor adaptacji.

Google+/ GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROPROJEKTY.pl Wszelkie prawa zastrzeżone