Biuro Projektowe AGROPROJEKTY.pl - projekty typowe i indywidualne
04-136 Warszawa, ul. Mlądzka 10; biuro@agroprojekty.pl
tel.: +48 22 299 65 16, kom.: +48 665 881 100, fax: +48 22 300 14 99

Szukaj w serwisie

Oferujemy projekty budynków gospodarczych, przemysłowych i inwentarskich wśród których znajdą Państwo mn. projekty stajni, wiat, hali, jak i również chlewnie, chłodnie, obory i inne. Przygotowujemy także projekty indywidualne na specjalne zamówienie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

ikona

O projektach

Zasady wykorzystania „gotowego projektu

Projekt wykonany jest zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo budowlane", obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Rozdział 2, § 4 pkt. 3): „Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia".

Projektant dokonujący włączenia „gotowego projektu", jako projektu architektoniczno-budowlanego, do projektu budowlanego konkretnego obiektu o określonej lokalizacji - jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 12 ustawy „Prawo budowlane", ze wszystkimi wynikającymi z ustawy uprawnieniami i obowiązkami - z odpowiedzialnością za projekt włącznie.

„Gotowy projekt „ chroniony jest przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83). Za przekroczenie przepisów ustawy przy adaptacji „gotowego projektu" projektant, o którym mowa wyżej odpowiada według przepisów ustawy.

Google+/ GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.AGROPROJEKTY.pl Wszelkie prawa zastrzeżone